Tips & tricks

10 vragen en antwoorden bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid en ziekenhuisopname

Kan je niet werken omdat je ziek bent, een ongeval hebt gehad of opgenomen wordt in het ziekenhuis? Dan ben je arbeidsongeschikt. Waarschijnlijk heb je daar heel wat vragen bij, LM Plus staat je graag bij.

Wat moet je doen als je ziek bent?

Hoe vervelend het ook is, als je ziek bent, moet je een aantal zaken in orde brengen. Zo moet je je werkgever verwittigen en hem of haar binnen de twee dagen het medisch attest van de dokter bezorgen. Vraag aan je arts om naast het medisch attest voor je werkgever ook een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (formulier ‘vertrouwelijk’) in te vullen. Dat laatste document dien je aan je ziekenfonds te bezorgen als je langer dan 14 dagen ziek bent. Opgelet, je arts moet op beide documenten zowel de begindatum als de voorziene einddatum van de ziekte invullen.

Waar vind je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (of formulier ‘vertrouwelijk’) terug?

Je kunt het formulier ophalen in een LM Plus-kantoor in je buurt of je kunt het terugvinden op onze website www.lmplus.be. Klik onderaan op ‘Documenten’, kies de regio LM Plus en geef de zoekterm ‘arbeidsongeschiktheid’ in.

Mag je het ‘vertrouwelijk’ via mail doorsturen?

Je mag het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of ‘vertrouwelijk’ via mail doorsturen zodat we je dossier kunnen opstarten, maar we hebben sowieso ook het origineel nodig. Het originele formulier stuur je via de post naar: LM Plus, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen.

Wat als je ons het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat bezorgt?

Om recht te hebben op een uitkering is het belangrijk dat je aangifte van ziekte tijdig gebeurt. Als je je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat opstuurt, verlies je 10 procent van je uitkering tot en met de datum van verzending. De poststempel geldt daarbij als bewijs. De termijn die je hiervoor moet respecteren hangt af van je situatie. Welke termijn voor jou geldt, vind je terug via www.lmplus.be, klik op ‘Wat te doen bij?’ en daarna op ‘Arbeidsongeschiktheid’.

Hoe kan ik mijn arbeidsongeschiktheid verlengen?

Nadert de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, maar ben je nog niet genezen? In dat geval moet je binnen de 48 uur een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen aan je ziekenfonds. Op dat getuigschrift geef je aan dat het om een verlenging gaat.

Wanneer en waarom moet je op medische controle gaan?

Het is mogelijk dat je tijdens je arbeidsongeschiktheid opgeroepen wordt door de adviserend arts van je ziekenfonds voor een medisch onderzoek. Ga altijd in op zo’n uitnodiging, zo vermijd je een onderbreking van de uitbetaling van je uitkering. De adviserend arts evalueert tijdens een medische controle de toestand van je arbeidsongeschiktheid.

Mag je reizen tijdens je arbeidsongeschiktheid?

Je mag wel degelijk reizen tijdens je arbeidsongeschiktheid, maar je moet het altijd melden aan de adviserend arts. Als je buiten Europa reist, ongeacht de duur van de reis, heb je de expliciete toestemming nodig van de adviserend arts. Contacteer de adviserend arts minstens één week voor je eigenlijke vertrek, anders loop je het risico dat je uitkering wordt stopgezet.

Wat is invaliditeit?

Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, ben je invalide. Vanaf dat moment wordt je dossier behandeld door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Je hoeft dan geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid op te sturen, behalve als je weer arbeidsongeschikt wordt nadat je opnieuw was gaan werken. Zodra je invalide wordt, stuurt je ziekenfonds je een inkomensverklaring die je moet invullen en zo snel mogelijk aan een LM Plus-kantoor in je buurt moet bezorgen.

Wat moet ik doen als ik het werk wil hervatten?

Hervat je het werk op de eerste dag na de einddatum vermeld op je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, dan hoef je niks te doen. Als je voor de voorziene einddatum weer aan het werk gaat, dan moet je een bewijs van werkhervatting aan een LM Plus-kantoor in je buurt bezorgen. Zo’n bewijs vind je op de website www.lmplus.be of kan je in een kantoor aanvragen.   

Wanneer ontvang je je uitkering?

Je ziekte-uitkering wordt op vaste dagen uitbetaald. De betaalkalender kan je op onze website terugvinden. Hou er rekening mee dat het bedrag mogelijk pas één of twee werkdagen later op je rekening staat. Indien je een buitenlandse rekening hebt, kan de transfer meer tijd in beslag nemen. Afhankelijk van je statuut als arbeider, bediende, zelfstandige of werkloze gelden andere regels voor het berekenen en uitbetalen van je uitkering.

Heb je vragen over je uitkering, dan kan je altijd terecht in een LM Plus-kantoor in je buurt. Je vindt alle contactgegevens en openingsuren op onze website. Je kunt ook altijd een mail sturen naar uitkeringen@lmplus.be.

Was je dit jaar arbeidsongeschikt? Vergeet niet je vakantieattest aan je ziekenfonds te bezorgen! Voor de vakantiedagen die nog openstaan, mogen wij als ziekenfonds geen vervangingsinkomen uitbetalen. Daarom is het belangrijk dat je ons voor december die informatie geeft via het vakantieattest, ingevuld door je werkgever of werkloosheidsinstelling. Als we die informatie niet krijgen, gaan we ervan uit dat je nog al je vakantiedagen moet opnemen. In dat geval moeten we dus 24 dagen van je uitkering afhouden en loop je het risico om in december bijna geen uitkering te krijgen. Het vakantieattest kun je downloaden op www.lmplus.be.