Icoon factcheck

Boeken lezen om langer te leven

Image

Zou het zo gemakkelijk zijn? Hoe meer je zou lezen, hoe langer je leven. Toch volgens een Amerikaanse studie. De onderzoekers beweren dat er een link is tussen lezen en levensduur, zelfs al vanaf dertig minuten per dag lezen.

De studie, die in het wetenschappelijk tijdschrift Social Science & Medicine verscheen, volgde 12 jaar lang 3635 mensen van 50 jaar en ouder om te onderzoeken of hun leesgedrag (boeken, kranten of tijdschriften) een invloed had op hun levensduur.

De wetenschappers stelden vast dat boekenlezers 20 procent minder kans liepen om binnen de 12 jaar te overlijden in vergelijking met deelnemers die geen boeken lazen. Gemiddeld komt het neer op 4 maanden langer leven. De boekenlezers in de studie lazen gemiddeld 3,9 uur per week, zo’n 30 minuten per dag. Geslacht, rijkdom, opleiding of gezondheid hadden geen invloed op de resultaten.

Belangrijk is dat de studie een onderscheid maakte tussen boeken, kranten en tijdschriften. Enkel boeken hadden dus een voordeel op de levensduur. Daarnaast onderzochten de wetenschappers enkel het leesgedrag bij 50-plussers. Om die reden kunnen ze geen algemene uitspraken doen over alle leeftijden. Tot slot is het zo dat personen die regelmatig boeken lezen vaak hoogopgeleide personen zijn, die gemiddeld gezondere eet- en leefgewoonten hebben. Het is onduidelijk in hoeverre de wetenschappers rekening gehouden hebben met deze socio-economische factor. De gunstige impact van lezen op de levensduur wordt wel bevestigd door enkele andere onderzoeken.

Kortom, door gemiddeld een halfuur per dag te lezen leef je zo’n 4 maanden langer dan wie geen boeken leest. Of dit echter voor alle leeftijden opgaat, is niet bekend. Maar het is het proberen waard!

Bron: Gezondheid en Wetenschap